ReadyPlanet.com
dot dot

พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
สวรรค์บนดิน ชายแดนอินเดีย-เนปาล

สถานที่ปลดทุกข์เห็นสุขทันตา
 
        "เพื่อเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำ
ห้องสุขา ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ระหว่างเดินทาง
และเป็นศาลาเอนกประสงค์รับประทานอาหารแบบปิกนิก
ที่พักดื่มน้ำชา กาแฟ คลินิกปฐมพยาบาล ตู้ยาสามัญ"
 
          ในความดูแลของ "วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์"
                                ประเทศอินเดีย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ถามกันมากมายในเว็บบอร์ดสำหรับหลายๆท่านที่สนใจจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดไทยในอินเดีย หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิวัดไทยกุสินารา 02-184-4539 ค่ะ
More...

จากแนวความคิดเรื่องกองทุนเพื่อการศึกษา

More...

มาอินเดียพอพูดถึงเรื่องอาหารการกิน ใครๆก็คงจะคิดถึงโรตี คิดถึงแขก

More...

ส้วมดีมีสุข
พุทธวิหาร ๙๖๐ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ มีห้องน้ำห้องสุขา ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ระหว่างเดินทาง และเป็นศาลาเอนกประสงค์รับประทานอาหารแบบปิกนิก ที่พักดื่มน้ำชา กาแฟ มีคลินิกปฐมพยาบาลและตู้ยาสามัญ
More...

เป็นที่ทราบกันดีว่า...การเดินทางสู่แดนพุทธองค์ ประเทศอินเดียนั้น สิ่งที่ผู้แสวงบุญทำใจลำบากมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการเข้าห้องน้ำห้องสุขา...เพราะที่อินเดีย กล่าวขวัญกันมากว่าเป็นประเทศที่มีห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก...ด้วยเวลาเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งต้องมีกฎกติกา มารยาท ในการเข้าห้องน้ำว่า...หญิงซ้าย  ชายขวา พระคุณเจ้าด้านหน้า แม่ชีด้านหลัง...โดยมีรถทัวร์ที่นั่งกันมาเป็นศูนย์กลาง ก็คือต้องไปทุ่งกันหรืออาศัยราวป่า ข้างกำแพงเก่าบ้าง ป่าถั่วแระบ้าง หรือไม่ก็ลงทุ่งข้าวสาลีนั่นเอง  เป็นความลำบากสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย...  พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย นำโดยท่าน เจ้าคุณพระราชรัตนรังษี ได้มองเห็นความลำบากนี้... 
More...

มูลเหตุจุดประกาย เพื่อให้คณะสงฆ์ที่เดินทางแสวงบุญมีที่พักฉันท์ภัตตาหารอย่างสะดวก
More...

การจัดซุ้มกาแฟเหล่านี้ เกิดจากแนวคิดที่ ฯพณฯ นายธวัธชัย  ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอินเดีย ได้แนะนำว่า การจัดสร้างห้องน้ำเช่นนี้ดีนักหนา เพราะคือแดนสุขาวดีของผู้เดินทาง แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ควรมีให้ครบวงจร โดยเอาประโยชน์เป็นตัวตั้ง ต่อไปภายหน้ายังสามารถยกระดับขึ้นเป็นวัดก็ยังได้
More...

More...

สร้างที่ปลดทุกข์
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง 'ห้องน้ำ-ห้องสุขา' ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น ห้องสุขาพระสงฆ์ ห้องสุขาพระมหาเถระ (เวจจกุฏี) ห้องสุขาอุบาสก (ชาย) ห้องสุขาอุบาสิกา (หญิง)
More...

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาภัตตาหาร
More...

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างที่พักพระธรรมทูตและที่พักผู้แสวงบุญ
More...

รายการความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธวิหาร 960 ในงานส่วนอื่นๆ
More...

เห็นสุขทันตา
กิจกรรมต่างๆ ของพุทธวิหาร และกิจกรรมของผู้มาแสวงบุญ เช่น การทำบุญ การถวายภัตตาหาร
More...

กิจกรรมต่างๆ ของพุทธวิหาร และกิจกรรมของผู้มาแสวงบุญ เช่น การทำบุญ การถวายภัตตาหาร
More...

กิจกรรมต่างๆ ของพุทธวิหาร และกิจกรรมของผู้มาแสวงบุญ เช่น การทำบุญ การถวายภัตตาหาร
More...

เส้นทางบุญ
เส้นทางร่วมบุญสร้างพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
More...

ธรรมะวาที
เกล็ดมณีแห่งวาทะ ธรรมะจากแดนพุทธองค์ ส่งเสริมศรัทธาให้มั่นคง เติมปัญญาให้เบิกบาน สู่การจาริกบุญ ตามสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย-เนปาล
More...

ปรารภธรรม วาทีหิมาลัย หลักธรรมสู่หลักการปลูกฉันทะ การทำงานของนักเผยแผ่งาน พระธรรมทูตในแดนหิมาลัยวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล พรรษากาล  ๒๕๔๘ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ปฏิบัติการเจ้าอาวาส วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
More...

dot
สมัครรับข่าว พุทธวิหาร ๙๖๐

dot
dot
แนะนำหนังสือดีน่าอ่าน
dot
bulletหิมะในจานดิน
bulletสู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล
bulletร้อยวาทะธรรมะปิดทอง
bulletคู่มือเส้นทางบุญ


วัดไทยลุมพินี
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยเชตวัน


Copyright © 2013 All Rights Reserved.
วัดไทยนวราชรัตนาราม
สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ www.watthai960.org
ติดต่อเรา watthai960@hotmail.com
Wanramtang.Com ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์

free web stats