ReadyPlanet.com
dot dot
รายนามผู้ร่วมบุญสร้างพุทธวิหาร ๙๖๐ (๑)

รายนามผู้ร่วมบุญสร้าง "พุทธวิหาร ๙๖๐"
(ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป)

วันที่

รายนามผู้บริจาค

13 ก.พ. 51

คุณสมชาย - นลิณี  วงศ์จันทร์เพ็ญและครอบครัว
คุณสุดารัตน์  วิทยฐานกรณ์และครอบครัว
คุณรัตนา  จันทร์พิทักษ์ และครอบครัว
ครอบครัวศักดิ์วรารัตน์
DOORLAG  FAMILY - SISTERS
คุณอุดม  อุ่นสุวรรณ
ดร.พิชิต - คุณพันธุ์ทิพย์   นิธิวาสิน
คุณอำนวย - คุณสุนันท์   เกษมทรัพย์
คุณคิม -กนกรัตน์,คุณบวร , คุณวศิมล พรพัฒนกุล
คุณอรนุส  โสภณมหาผล

1 เม.ย. 51

นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์
คุณตวงหงส์    ลีลาประชากุล

นางนิภา ไตรวินิจศรีสุข, คุณอรุณี -คุณรจนา -คุณวนิดา 
ทยานุวัฒน์, น.ส.สายสมร วศินระพีและนางกัลยา  เกาฒกิจวัฒนา

คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี
บ.ปทุมการท่องเที่ยว
คุณเนาวรัตน์  ทีวะเวช
คุณยายตรีธา เนียมขำ - คุณวลี คุณรัตน์พานิช
พ.ญ.ภัสสรา  เลียงธนสารและครอบครัว

มี.ค. 51

คุณชาญ - คุณพรวิมล  พรนำพาและคณะมงคลยาตรา

21 มี.ค.51

นพ.บุญชัย นางรุ่งกาญจน์  ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ตระกูล ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
ตระกูลสุชสมัย

4 มี.ค.51

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด โดยคุณประภารัตน์  พงศ์ธนากุล
คุณวิภาภรณ์     วิโรจนาภิรมย์

ก.พ.51

พระราชสิทธิเวที   เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

13 ธ.ค.50

นางวิไลรักษ์  ทรงเจริญ

10 พ.ย.50

คุณภาสุร - รมน  ตรงจิตตเกษม

10 ต.ค.50

บริษัท เอ็น ซี ทัวร์ จำกัด

2 ต.ค.50

นายปรีชา ชัยอนันต์,นางเปรมวดี ,นายปัญญวัฒน์  กุลเจริญพงศ์

13 ก.ย.50

นายเกษม - นางมาลี  จิวราช  และครอบครัว

ส.ค.50

คุณพรสรรค์  กำลังเอก

1มี.ค.50

ผู้แสวงบุญ บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
นำโดยคุณไพศาล  คุณผลิน

 

คณะ ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล

 

คุณปรีดา - สุทธินาถ   วงศ์ตั้งใจ

 

คุณอมรรัตน์   จิตโสภีพงศ์

หน้า ๑/ หน้า ๒/ หน้า ๓/ หน้า ๔/ หน้า ๕/ หน้า ๖/ หน้า ๗/ หน้า ๘/ หน้า ๙

หมายเหตุ  :  หากรายชื่อผู้บริจาคท่านใดไม่ถูกต้อง หรือบริจาคแล้วไม่มีรายชื่อกรุณาแจ้งกลับมาที่ "ทีมงาน 960" ที่เบอร์  0-2818-1271 นะคะ ทีมงานจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
รายนามผู้ร่วมบุญสร้างพุทธวิหาร ๙๖๐

รายนามผู้ร่วมบุญสร้างพุทธวิหาร ๙๖๐ (๒)dot
สมัครรับข่าว พุทธวิหาร ๙๖๐

dot
dot
คณะผู้มาเยือน พุทธวิหาร ๙๖๐
dot
bulletพฤศจิกายน ๒๕๕๑
bulletตุลาคม ๒๕๕๑
bulletสิงหาคม ๒๕๕๑
bulletฤดูกาลแสวงบุญที่ผ่านมาล่าสุด ๒๕๕๓
dot
แนะนำหนังสือดีน่าอ่าน
dot
bulletหิมะในจานดิน ธรรมะจากพุทธภูมิของ...พระราชรัตนรังษี
bulletสู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล
bulletร้อยวาทะธรรมะปิดทอง
bulletคู่มือเส้นทางบุญ


มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยลุมพินี
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยเชตวัน


Copyright © 2013 All Rights Reserved.
วัดไทยนวราชรัตนาราม
ลิขสิทธิ์เฉพาะ ปี 2008-2012 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ www.watthai960.org
ติดต่อเรา watthai960@hotmail.com
Wanramtang.Com ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์

free web stats