Home พุทธวิหาร ๙๖๐ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านใดที่ต้องการจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดไทยในอินเดีย

สำหรับท่านใดที่ต้องการจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดไทยในอินเดีย

30 second read
0
0
619

ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร บำเพ็ญบุญ ช่วยงานการกุศล

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร

 

ต้องการอาสาสมัคร ช่วยงานพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ

อุทิศเวลาเท่าที่ยังมีอยู่มาช่วยงานวัดและถือศีลปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาไปด้วย

ประเภทงานที่ต้องการ ดังนี้

๑.งานดูแลแผนงานส่วนบริหารของโรงพยาบาล และช่วยเสริมงานบริหารให้มีมาตรฐานนโยบาย

๒.งานดูแลอาคารที่พักผู้แสวงบุญ ช่วยดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ซ่อมบำรุง

๓.งานต้อนรับปฏิสันถาร ต้อนรับ ประสานภารกิจชุมชนสัมพันธ์ งานบัญชี งานศิลปะ

๔.งานดูแลเรื่องครัว ปรุงอาหาร จัดบริการผู้แสวงบุญ ถวายภัตตาหารเพลเช้าเพล ปลูกผักสวนครัว

๕.งานดูแลงานก่อสร้างวัดไทย สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน ช่าง มีศรัทธา มีน้ำใจ และมีฝีมือเชื่อถือได้

๖.งานเกษตรดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งจัดดอกไม้ บูชาพระเจดีย์ และบูชาพระในอุโบสถ

๗.งานช่วยเผยแผ่ จัดทำหนังสือ สื่อธรรมะ ประชาสัมพันธ์ เสริมทักษะ ไอที ทำเว็บไซต์ จัดรายการวิทยุ

 

” มีความรู้ ความชำนาญ ตามที่ต้องการ เป็นผู้มีศรัทธาสมัครมาอาสาช่วยงานบุญ

มีประสบการณ์ช่วยงานได้ตามมอบหมาย มีศรัทธา ทำงานด้วยปฏิบัตธรรมด้วย

เป็นข้าราชการหรือผู้ทำงานที่เกษียณอายุตนเองแล้ว”

 

กำหนดเวลาตามสะดวกมา ดังนี้

๑.เวลา ๖ เดือน ต.ค. – มี.ค. (ฤดูกาลแสวงบุญ)

๒.เวลา ๑ ปี หรือตามกำหนดงานที่มอบหมาย

๓.กำหนด ๒ ปีขึ้นไป (วัดจะหาเจ้าภาพให้ตั๋วเดินทางไปกลับ)

๔.ถ้าสะดวกในเดือนใด จะปฏิบัติงานอย่างมี มีเวลาเท่าไหร คุยกันก่อนได้

แจ้งความประสงค์ ส่งประวัติ โดยมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน ต่อการถวายงานเป็นพุทธบูชา

 

โปรดติดต่อที่

มูลนิธิวัดไทยกุสินารา โทร. ๐๒-๑๘๔-๔๕๓๙ (ประเทศไทย)

พระครูปลัด ดร.โกวิท อภิปุญฺโญ โทร. ๐๘๑-๙๖๖๒๐๕๘ (ประเทศไทย)

พระครูปลัด ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม โทร. ๐๙๔๑-๕๒๗๐๖๙๖ (ประเทศอินเดีย)

พระมหาสุพจน์ กิตฺตวณฺโณ ป.ธ.๙ โทร. ๐๙๘๐-๔๔๐๙๗๒๔ (ประเทศเนปาล)

E-mail: [email protected]

Load More Related Articles
Load More By วัดไทย960
Load More In ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

รับสมัครบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่อง … …