วันนี้ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้อำนวยการจัดสร้างวัดไทยนวราชรัตนาราม 960 เป็นประธานในการสรงพิธีน้ำพระประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ โอกาสนี้พระครูสังฆรักษ์รังสิต ปัญญาเมธี ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยนวราชรัตนราม 960 ด่านโนเนารีพร้อมคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งชาวไทยและอินเดีย-เนปาล ร่วมกัน สรงน้ำพระพุทธรูป และ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย และฝากนำพรจากแดนพุทธภูมิ ให้ทุกท่านดังนี้ “ขออำนวยพรจากสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ พุทธานุภาพ นำธรรมชัยมงคล มอบให้โยมๆ มีความสุขสบาย สุขภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใส ประสงค์สิ่งใดที่ดีงาม จงสำเร็จตามเจตนา ผ่านทุกข์โศกโรคร้าย อันตรายน้อยใหญ่อย่าได้ใกล้ เดินทางไกลไปทางอากาศ ขอให้ปลอดภัยในทุกทิศ สินทรัพย์มั่งมีเหลือใช้ ครอบครัว ความรักอบอุ่น รอบล้อมบริวาร ญาติมิตรมิห่างเหิน เพลิดเพลินในการฟังธรรม นำพรสวัสดี มาส่งมอบวันนี้เทอญ”

 

 

 

Load More Related Articles
Load More By วัดไทย960
Load More In เห็นสุขทันตา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

รับสมัครบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่อง … …