ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป
เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี
ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี

ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน

ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด

ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ

วัตถุประสงค์การจัดบรรพชา – อุปสมบท

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเพื่อเฉลิมฉลองงานผูกพัทธสีมาวัดไทยลุมพินี

การให้บุตรธิดาบรรพชาอุปสมบทได้ผลานิสงส์ ๒๔ กัปป์, ให้ภรรยาหรือสามีบรรพชาอุปสมบทได้ผลานิสงส์ ๔๘ กัปป์ – สำหรับเจ้าภาพ (ผู้มิใช่บิดามารดา) ให้ผู้อื่นบรรพชาอุปสมบทจะได้อานิสงส์คนละ ๑๒ กัปป์ต่อ ๑ รูป

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  หมู่ ๙ ถ.ศรีวารีน้อย ซอย ๘ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๑-๒๖๐๐
  • พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) วัดไทยลุมพินี เนปาลโทรศัพท์ +๙๗๗ ๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗
  • พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์) วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย โทรศัพท์ +๙๑ ๙๙๗-๓๙๙-๔๐๐๒

1. ดาวน์โหลดใบสมัครอุปสมบทลุมพินี

2. ดาวน์โหลดใบประวัติผู้บวช

ระเบียบการสมัคร

๑. ผู้สมัครต้องมีศรัทธาและสามารถเข้าร่วมโครงการโดยตลอด๑๙ – ๓๑ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๐
๒. รับสมัครจำนวน๑๐๘คน

คุณสมบัติ

๑. กุลบุตรมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป (ไม่เกิน๗๐ปี)
๒. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่น่ารังเกียจและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
๓. มีความประพฤติดีมีความอดทนมีระเบียบวินัย
๔. เป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป

กำหนดการ

๕ ต.ค. พิธีซ้อมนาคณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๑๕ ต.ค. พิธีปลงผมนาคณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๑๖ ต.ค. ผู้บวชเดินทางชุดที่๑
๑๘ ต.ต. ผู้บวชเดินทางชุดที่๒
๑๙ ต.ค. พิธีบรรพชาสามเณรณสวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติ
๒๐ ต.ค. พิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี
๒๑-๒๙ ต.ค.อบรมปฏิบัติกรรมฐาน (ตามหลักสูตร)
๓๐ ต.ค. พิธีลาสิกขา (รับฉายาบัตร) ปิดโครงการ
๓๑ ต.ค. เดินทางกลับประเทศไทย

และสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ตามรายระเอียดตามภาพด้านล่างนี้

 

Load More Related Articles
Load More By วัดไทย960
Load More In ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ร้านโรตีที่มีชาวพุทธมาทานมากที่สุดในโลก

ความคืบหน้าปรับปรุง(ทำใหม่) ร้านโรตีที่มีชาวพุทธมาทานมา … …